Lòng Biết Ơn Giúp Cải Thiện Sức Khỏe Tâm Thần

Thể hiện Lòng biết ơn

Việc xây dựng thói quen biết ơn mỗi ngày khả năng làm chuyển đổi hóa chất trong não của bạn. thể làm giảm căng thẳng, tăng sự lạc quan giúp cải thiện sức khỏe tâm thần thể chất của bạn. Đây chế đôi bên cùng lợi! Dưới đây một số gợi ý nhắc nhở đơn giản về lòng biết ơn, bạn thể in ra đặt xung quanh nhà hoặc văn phòng của mình, cho vào hộp cơm trưa hoặc gửi qua thư cho những người thân yêu để thể hiện lòng biết ơn hàng ngày. 

Để Được Hỗ Trợ Cảm Xúc Miễn Phí 24/7, Vui lòng Gọi Cho Integral Care Theo Số 512-472-4357. 

Truy Cập NAMI Central Texas Để Tìm Hiểu Về Các Nhóm Hỗ Trợ Cho Người Trưởng Thành, Người Thân Trong Gia Đình, v.v. 

Top