Thử thách 30 Ngày Biết ơn

Xây dựng thói quen biết ơn mỗi ngày có khả năng làm thay đổi các chất dẫn truyền thần kinh não của chúng ta.

 

Hoạt động này có thể giúp làm giảm căng thẳng, gia tăng sự lạc quan và đem lại sức khỏe tinh thần cũng như thể chất tốt hơn. Đây là hoạt động có lợi đôi đường! Thử thách cùng gia đình tỏ lòng biết ơn trong một tháng thông qua những lời nhắc về lòng biết ơn trong danh sách 30 ngày này. Hãy bày tỏ lòng biết ơn!

 

 1. Điều tốt đẹp nhất nào đã xảy ra với bạn ngày hôm nay?
 2. Ai là người bạn yêu quý và tại sao?
 3. Bạn yêu thích điều gì ở trường?
 4. Điều gì khiến cho bạn cảm thấy vui vẻ?
 5. Ai là người cho bạn cảm giác được yêu thương và bằng cách nào?
 6. Kể tên một người bạn và mô tả điều khiến họ trở nên đặc biệt đối với bạn.
 7. Bạn yêu thích đồ chơi nào?
 8. Bạn yêu thích cuốn sách nào?
 9. Ai là người cho bạn cảm giác được yêu thương và bằng cách nào?
 10. Mô tả một trong những kỷ niệm yêu thích của bạn trong năm nay.
 11. Bạn yêu thích điều gì ở ngôi nhà của mình?
 12. Bạn cảm thấy biết ơn điều gì ở thân thể mình?
 13. Điều yêu thích nào có thể làm bạn vui lên?
 14. Cái gì mà bạn sử dụng mỗi ngày?
 15. Bạn biết ơn nhất kỹ năng nào?
 16. Bạn yêu thích mùi vị nào?
 17. Điều tốt đẹp nào mà cha mẹ đã làm cho bạn?
 18. Bạn yêu thích điều gì ở mỗi thành viên trong gia đình mình?
 19. Bạn yêu thích món ăn nào?
 20. Bạn yêu thích thời gian nào trong ngày?
 21. Điều gì bạn mang lại và nghĩ rằng người khác có thể biết ơn?
 22. Bạn yêu thích vật nuôi nào?
 23. Bạn yêu thích điều gì ở căn phòng của mình?
 24. Bạn yêu thích bài hát nào?
 25. Bạn tự hào về thành tích nào?
 26. Bạn yêu thích truyền thống nào của gia đình?
 27. Bạn yêu thích chuyến đi nào?
 28. Mô tả điều khiến bạn cười vui.
 29. Mô tả khoảng thời gian ai đó đã tử tế với bạn.
 30. Điều gì khiến bạn biết ơn nhất?

Để Được Hỗ Trợ Cảm Xúc Miễn Phí 24/7, Vui lòng Gọi Cho Integral Care Theo Số 512-472-4357. Truy Cập NAMI Central Texas Để Tìm Hiểu Về Các Nhóm Hỗ Trợ Cho Người Trưởng Thành, Người Thân Trong Gia Đình, v.v.

Top